Περιγραφή

Δικηγόρος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών
Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Πράσινη αυτό-διοικητική διαχείριση απορριμμάτων(Κεντρί 28/9/2010)
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης που διαμορφώνεται με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, εισάγει σειρά νέων αρμοδιοτήτων για τους δήμους στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αξιοσημείωτη, μεταξύ αυτών, είναι η πρόβλεψη για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, και ειδικότερα προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αυτών.

Πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως για δήμους όπως ο Δήμος Συκεών, που έχουν ήδη αναπτύξει ολοκληρωμένες δράσεις ανακύκλωσης και ταυτόχρονα πρόσκληση ενεργούς συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Ευκαιρία για μακροπρόθεσμο και μεγαλόπνοο σχεδιασμό, από τις δημοτικές αρχές με τη συνδρομή των πολιτών, για την αποθήκευση, ανακύκλωση και την επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων.

Καιρός είναι οι επιτυχείς πρωτοβουλίες δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αντίδρασης στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τη διάρκεια και τη συνέπεια, που αναμφίβολα η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να εγγυηθεί.

Γεγονός είναι πως η ανακύκλωση των περισσότερων υλικών, χωρίς να στερείται ουσίας και αξίας, απαιτεί την κατάλληλη υποδομή αποθήκευσης και επεξεργασίας, προκειμένου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Σίγουρα λοιπόν, η διαμόρφωση όχι μόνο χώρων για την αποθήκευση αλλά και εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των προς ανακύκλωση απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι εκ των σημαντικών προτεραιοτήτων κάθε νέας δημοτικής αρχής.

Κοντά στον πολίτη και στην καθημερινότητά του, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συνδράμει στην αλλαγή στάσης του πολίτη-καταναλωτή, δημιουργώντας και τις κατάλληλες προϋποθέσεις ενίσχυσης και αξιοποίησης κάθε ατομικής και συλλογικής προσπάθειας, με μία βασική επιδίωξη, την ομορφότερη πόλη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Τώρα πια οι συνθήκες για ολοκληρωμένη πράσινη και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ξεκινώντας από τοπικό επίπεδο, το ευνοούν. Μένει να τις εκμεταλλευτούμε, απορρίπτοντας τις σειρήνες περί απόδοσης δημοψηφισματικού χαρακτήρα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Για να προσδώσουμε έτσι νόημα σε κάθε προσδοκία για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Προτεραιότητα πρώτη:ανοιχτό σχολείο

(Αγγελιοφόρος 15/9/2010)
Οι επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου σαφώς και αποτελούν μία κρίσιμη πολιτική διεργασία. Οχι, όμως, όπως παραπλανητικά κάποιοι προτάσσουν επειδή επέρχεται η δημοψηφισματική κρίση «της πολιτικής του μνημονίου», αλλά επειδή διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικότερο.
Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται το εύρος της παρέμβασης των νέων Δομών, η δυνατότητα εκμετάλλευσης παρεχόμενων πόρων για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας αλλά και η δόμηση των απαραίτητων συνεργειών βελτίωσης της ζωής μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στην παραπάνω λογική, βασική προτεραιότητα των νέων αυτοδιοικητικών δομών πρέπει να αποτελεί η ανάδειξη και η ενίσχυση του θεσμού του «ανοιχτού σχολείου».
Ο όρος «ανοιχτό σχολείο» δεν είναι καινούργιος, ως εδώ και χρόνια δοκιμασμένος στις ΗΠΑ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία σημαίνει ουσιαστικός ρόλος και βήμα συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης της σχολικής ζωής, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην οικογένεια, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Σημαίνει δημιουργία μίας τοπικής κοινότητας, που προσφέρει στο μαθητή την ασφάλεια, τη στήριξη, την επιβράβευση, συνδράμει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Είναι χώρος μάθησης, έκφρασης, δημιουργίας, ψυχαγωγίας για ολόκληρη τη γειτονιά, για όλους.
Η αλλαγή του διοικητικού χάρτη αποτελεί ευκαιρία για την πραγμάτωση του ανοιχτού σχολείου· η τοπική αυτοδιοίκηση με νέες, διευρυμένες αρμοδιότητες αναλαμβάνει τη σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες, εκπονώντας μεταξύ άλλων προγράμματα διά βίου μάθησης, ανοίγοντας το χώρο του σχολείου σε χρήσεις κοινής ωφέλειας και εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος, συνδράμοντας στη διοίκηση και την παιδαγωγική καθοδήγηση.
Ευθύνη κάθε δημοτικής αρχής είναι, από το νέο έτος, να διαβουλευτεί με την τοπική κοινωνία και να δημιουργήσει τις καταλληλότερες συνθήκες για να υποδεχτεί και να θεμελιώσει το νέο σχολείο, το σχολείο εκείνο που θα ανοίξει διάπλατα τις πύλες του σε όλους, ως μία θερμοκοιτίδα προσφοράς προς όλους.
Και αυτό αναδεικνύεται ως ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές. Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στις δυνάμεις αυτές, που αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες αναπτυξιακής προοπτικής, εμπιστοσύνη που θα σημάνει την προοπτική επίλυσης ζητημάτων και κυρίως τη δημιουργία ευκαιριών καλύτερης ζωής για όλους.